Sigmoid kolon kanseri (1 resimler)
45 yaşında kadın hasta. Gaita çıkaramama ifadesi ile başvurdu. Kolonoskopide 35. cm de lümeni tama yakın tıkayan ve endoskopun geçişini engelleyen kitle saptandı. Endoskopik biyopsisi adenokarsinom olarak saptandı. Ameliyat bulgusu resimde görülen hastaya anterior rezeksiyon + UUA (31 no circuler stapler ile) ameliyatı yapıldı.

Daha büyük bir görünümünü elde etmek için resmi tıklayın.